-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒  อัตรา  ได้แก่ ตำแหน่งครู

1. รหัสวิชา ๒o๑ ช่างยนต์ จำนวน ๑  อัตรา  

2. รหัสวิชา ๒o๖ ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน  ๑  อัตรา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ปีการศึกษา 2559

Update New Update New

แผนปฏิบัติการ 2558